Thạc sĩ – Bác sĩ: Mai Minh Vương

I – Thông tin cơ bản.

  • Chứng chỉ hành nghề nha khoa số: 012574/HPO-CCHN,
  • Chứng chỉ cắm ghép implant nha khoa số: 03/2016 – B211
  • Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt tại Đại học Y Hà Nội
  • Tốt nghiệp thạc sĩ Răng Hàm Mặt tại trường Đại Học Y Hà Nội.
  • Tốt nghiệp liên đại học Bordeaux-Segalen II (Pháp) chuyên ngành răng giả – implant nha khoa.

II – Một số văn bằng chứng chỉ của bác sĩ Vương.