Bác sĩ Vũ Đức Duy

Chức vụ: Bác sĩ
Email: Drkun.vuducduy@gmail.com
Chuyên khoa: Trồng răng
  • Chứng chỉ hành nghề nha khoa số: 034599/HNO-OCHN
  • Chứng chỉ chỉnh nha số: 170011/VĐTRHM-IPL
  • Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt tại Đại học Y Hà Nội
  • Tốt nghiệp thạc sĩ Răng Hàm Mặt tại trường Đại Học Y Hà Nội.

Các văn bằng chứng chỉ của bác sĩ Trang